03 ธันวาคม 2559

การตอบ จม email

ก่อนอื่น ต้องขอโทษที่ตอบปัญหา ล่าช้า แต่.ที่พบปัยหามาก คือ จม email ที่ส่งเข้ามานั้น เมื่อตอบกลับไป ปรากฏว่า จม ไม่ผ่าน (system fail) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก การส่งข้ามระบบ เช่น กรณีผู้ส่งมา ใช้ระบบ Hotmail Yahoo ผลคือ จม ไม่สามารถผ่านไปและตีกลับมา วิธีแก้ คือ หากใครไม่ได้รับตอบ จม เมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควร อยากให้ส่งมาใหม่ แต่ขอให้เปฺิด Gmail และส่งมา โดยใช้ระบบ Gmail รับรองจะได้รับคำตอบอย่างแน่นนอน 

อให้โชคดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เดินทางไปต่างประเทศ

เรียนท่านผู้อ่านที่เคารพรัก วันที่ 7 มีนาคม 2553 ข้าพเจ้าจะออกเดินทางไประเทศอินเดีย โดยมีกำหนดในเบื้องต้น 4 วัน คือจะกลับในวันที่ 10 ม...